फूल मराठी चारोळी | Flower Marathi Poem

फूल मराठी चारोळी | Flower Marathi Poem

 

कुंपण जरी काटेरी
तरीही कुंपण कधी तोडत नाही…
हसतं आणि हसवतं
आपले कर्म कधी सोडत नाही…
             —पूनम जगताप
© Poonam Jagtap

Leave a Comment