विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

आत्म्याचे स्वामित्व देह रथासमान… सारथ्य बुद्धीचे मना हाती लगाम… दशेंन्द्रिय संयमी रामचंद्र दाशरथी… दशग्रंथ मुखोद्गत दशाननाची पंडिती… ज्ञान साधना तपे …

Read more