मळभ मराठी कविता | Malabh Marathi Poem

मळभ मराठी कविता | Malabh Marathi Poem

आसवांच्या मागे
दिसे स्वप्न भोळे…
पापणी मिटे ती
वाचताच डोळे…
वाहताना वाटे
काही उरले ना पाठी…
रिती भावना ती
कोरड्याशा ओठी…
सरता मळभ
लकाके ती कांती…
जुमानी न वार्‍या
लाभता मना शांती…
        — पूनम जगताप
©Poonam Jagtap 

0 thoughts on “मळभ मराठी कविता | Malabh Marathi Poem”

Leave a Comment