गुलाब मराठी चारोळी | Rose marathi Charoli

गुलाब मराठी चारोळी | Rose marathi Charoli

रोज नाही पण कधीतरी
सुखाची सोबत होता यावं…
दुसर्‍याच्या आनंदासाठी
सुगंधित गुलाब होता यावं… 
              — पूनम जगताप
©Poonam Jagtap 

Leave a Comment