दिवाळी मराठी कविता | Diwali Marathi Poem

दिवाळी मराठी कविता | Diwali Marathi Poem

चैतन्याचा दिवा | अंतरी तो लावा |
वाट जणी दावा | उद्घाराची ||
रांगोळीचे रंग | सद्गुणांचा संग |
बदलवी अंतरंग | मुळातुनी ||
फराळाची गोडी | हवी स्वभावात थोडी |
जिव्हाळा वाढवी | मनोमनी ||
फटाक्यांचा ध्वनी | झगमगाट अंगणी |
भविष्य लोचनी | वेधावया ||
संपन्नतेचा सण | तेजाची उधळण |
सौख्याचे वरदान | लाभो सर्वा ||
आनंदाच्या ठेवी | भरभराट व्हावी |
शुभकामना ही मनी | दिवाळीची ||
                              — पूनम जगताप
©Poonam Jagtap 

0 thoughts on “दिवाळी मराठी कविता | Diwali Marathi Poem”

Leave a Comment