सांज मराठी चारोळी | Sanj Marathi Charoli

 सांज मराठी चारोळी | Sanj Marathi Charoli

केशरी रंग नभी उधळाया
क्षितिजही तुझी वाट पाहते … 
नवी उद्याची आशा पेरून 
विरहात संयमी रात्र वाहते… 
                  — पूनम जगताप

©Poonam Jagtap 

Leave a Comment