आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन मराठी कविता | International Men’s Day Marathi Poem

आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन मराठी कविता | International Men’s Day Marathi Poem
तत्व एक, सत्व एक

कायेपरी रूपे अनेक…

पिता, बंधू, पती, गुरु
पुत्र, मित्र, सखास्वरूप…

मार्गदर्शक,आधारकाठी
लढण्या बळ देई पाठी…

कुटुंबाचा वाही भार पसारा 
अश्रू हुंदक्यांना नसे थारा… 

समाजाचा घटक सबल 
नसे ठाव होणे हतबल… 

कोमल हृदया पिंजराकैद 
हळव्या मनाला प्रौढबोध… 

आधाराचा खांदा आश्वासक 
योगदान जयाचे व्यापक… 

सृष्टीची सामर्थ्यरचना जरी 
पुरुषतत्‍व एक अंश ईश्वरी…

                —पूनम जगताप
©Poonam Jagtap

Related search: international men’s day, 
international men’s day 2022, 
international men’s day theme, 
international men’s day 2022 theme, 
international men’s day date, 
international men’s day quotes, 
international men’s day 2021, 
international men’s day 2022 date,
international men’s day poem, 
international men’s day poem in marathi

Leave a Comment