चंद्र मराठी चारोळी | Moon Marathi Poem

चंद्र मराठी चारोळी | Moon Marathi Poem

 

ढगांनी जरी वेढलं तरी
त्याचं काम काही सुटत नाही…
क्षणभर अंधार दाटेल पण
त्याचं प्रकाशणं काही मिटत नाही…
                   — पूनम जगताप
©Poonam Jagtap

Leave a Comment